Co udało nam się zrobić?

W bieżącym roku zorganizowaliśmy następujące kursy:

kurs prawa jazdy kat. B - dla 20 osób;

kurs prawa jazdy kat. C, C+E, świadectwo kwalifikacji - dla 1 osoby;

kurs obsługi kas fiskalnych - dla 12 osób;

podstawowy kurs komputerowy - dla 6 osób;

zaawansowany kurs komputerowy - dla 9 osób;

CorelDraw - dla 3 osób;

kurs sprzedaży internetowej - dla 5 osób;

kurs kelnerski I stopnia - dla 7 osób;

kurs kelnerski II stopnia - dla 4 osób;

kurs baristy - dla 9 osób;

kurs carvingu - dla 3 osób;

kurs cukierniczy - dla 6 osób;

kurs barmański - dla 7 osób;

kurs spawania - dla 2 osób;

warsztaty lektorskie - dla 1 osoby;

kurs ceramiki artystycznej - dla 1 osoby;

kurs obsługi wózków widłowych - dla 5 osób;

kurs kadry i płace - dla 2 osób;

kurs rachunkowości - dla 1 osoby;

kurs księgowości - dla 1 osoby;

kurs języka angielskiego przygotowujący do matury - dla 1 osoby;

kurs pracownika dozoru - dla 3 osób;

kurs związany z architekturą - dla 1 osoby;

kurs metoda Volla, metoda Vegatest, metoda Informoterapii - dla 1 osoby.

turnus rehabilitacyjny - dla 1 osoby;

staż u pracodawcy - dla 3 osób.

 

Wizyty studyjne

W ramach tegorocznego projektu nasi uczestnicy z grupy osób niepełnosprawnych uczestniczyli w wizycie studyjnej do Zakładu Aktywności Zawodowej - Pensjonat u Pana Cogito w Krakowie, a pod koniec października pojadą do Wrocławskiego Zakładu Aktywności Zawodowej. Celem wyjazdów jest nabycie informacji o alternatywnych metodach zatrudniania osób niepełnosprawnych.

 

Szukamy kandydatów na niezawodowe rodziny zastępcze

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Cieszynie informuje, iż poszukuje rodzin lub osób zainteresowanych szkoleniem dla kandydatów do pełnienia funkcji niezawodowej rodziny zastępczej. Dodatkowe informacje kto i na jakich zasadach może zostać rodziną zastępczą zawarte są na stronie :

http://www.pcprcieszyn.ox.pl/74,informacja-dla-kandydatow-na-rodziny-zastepcze.html

w załączniku : "Informacje dla kandydatów na rodziny zastępcze"-prosimy o zapoznanie się.

Osoby zainteresowane rodzicielstwem zastępczym, dalszymi informacjami i rozważające podjęcie decyzji o przystąpieniu do procesu kwalifikacyjnego dla kandydatów na rodziny zastępcze proszone są o kontakt telefoniczny, celem umówienia się na spotkanie w PCPR, ul. Bobrecka 29 tel. 33/ 4 777 313.

 

Podziękowanie za działania podejmowane na rzecz osób niepełnosprawnych

W ubiegły piątek (10.10.2014r.) w Chorzowie odbyła się Śląska Gala Samorządu Równych Szans podczas której wicestarosta Jerzy Pilch odebrał podziękowania dla Powiatu Cieszyńskiego za projekt pn.: „Przeciwdziałanie marginalizacji oraz kompleksowe rozwiązywanie problemów w obszarze pomocy społecznej w powiecie cieszyńskim” realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Cieszynie. W konkursie organizowanym przez Fundację Instytut Rozwoju Regionalnego oceniane są działania podejmowane na rzecz osób niepełnosprawnych. W projekcie, który został zgłoszony do konkursu, od 2008r. uczestniczyło 514 osób z czego większość stanowią osoby ze stopniem niepełnosprawności. Każda z osób skorzystała z doradztwa indywidualnego, szkoleń i kursów zawodowych oraz wyjazdów integracyjno-szkoleniowych. W każdym sezonie organizowane są akcje kulturalne w ramach których uczestnicy mogą wziąć udział w imprezach kulturalnych oraz zabiegach rehabilitacyjnych. W tym roku po raz pierwszy 3 osoby w ramach projektu odbywają staż u pracodawcy. Od 3 listopada br. rozpocznie się nabór do projektu na pierwsze półrocze 2015r. Osoby chcące wziąć udział w projekcie muszą zamieszkiwać na terenie powiatu cieszyńskiego, być w wieku do 30 roku życia bądź posiadać ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, korzystać ze świadczeń pomocy społecznej i wyrażać chęć do podjęcia pracy. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do biura projektu mieszczącego się w budynku Starostwa Powiatowego w Cieszynie, II piętro, pokój 121.

 

o odblaskach

http://wiadomosci.ox.pl/wiadomosc,25496,policjanci-uczyli-seniorow.html

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 17