Szukamy kandydatów na niezawodowe rodziny zastępcze

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Cieszynie informuje, iż poszukuje rodzin lub osób zainteresowanych szkoleniem dla kandydatów do pełnienia funkcji niezawodowej rodziny zastępczej. Dodatkowe informacje kto i na jakich zasadach może zostać rodziną zastępczą zawarte są na stronie :

http://www.pcprcieszyn.ox.pl/74,informacja-dla-kandydatow-na-rodziny-zastepcze.html

w załączniku : "Informacje dla kandydatów na rodziny zastępcze"-prosimy o zapoznanie się.

Osoby zainteresowane rodzicielstwem zastępczym, dalszymi informacjami i rozważające podjęcie decyzji o przystąpieniu do procesu kwalifikacyjnego dla kandydatów na rodziny zastępcze proszone są o kontakt telefoniczny, celem umówienia się na spotkanie w PCPR, ul. Bobrecka 29 tel. 33/ 4 777 313.

 

o odblaskach

http://wiadomosci.ox.pl/wiadomosc,25496,policjanci-uczyli-seniorow.html

 

jeszcze PODSUMOWANIE projektu 2013

kursy zawodowe:

pracownik dozoru, obsługa koparki i koparko-ładowarki, refleksologia stóp, masaż bańką chińską, gorącymi kamieniami i gorącą czekoladą, RSA-Biofeedback, barista, cukierniczy, kelnerski, carving, sprzedawca z obsługą kas fiskalnych i terminali płatniczych,komputerowa obsługa hurtowni i magazynów, komputerowy podstawowy i zaawansowany, grafika komputerowa i DTP, Adobe InDesign, Auto CAD, sanitariusz, fryzjerskie, uprawnienia elektromagnetyczne do 1kV, operator - kierowca wózka jezdniowego wraz z wymianą butli gazowych, spawanie, kadry i płace, podatkowa księga przychodów i rozchodów, program Symfonia, podatek VAT dla księgowych, kursy specjalistyczne dla pielęgniarek, zaplatacz lin, cieśla górniczy, prawo jazdy kat. B, C, C+E

szkolenia miękkie:

z doradztwa zawodowego: rozmowa kwalifikacyjna, rynek pracy, dokumenty aplikacyjne;

z psychologii: radzenie sobie ze stresem, skuteczna komunikacja - sztuka porozumiewania się

dodatkowo:

impreza integracyjna "Zielona inicjatywa" - pole biwakowe Ustroń - Dobka

impreza integracyjno - kulturalna na Tule w Cisownicy

spotkania nt. ulg i uprawnień dla osób niepełnosprawnych w Cieszynie, Istebnej, Strumieniu i Zebrzydowicach

wyjazd do podmiotu ekonomii społecznej - Pensjonat "u Pana Cogito" w Krakowie

warsztaty artystyczne

akcja "Bezpieczeństwo na drodze - chroń się - bądź widoczny" propagująca noszenie odblasków

 

kursy, szkolenia, staże...

Rozpoczął się kolejny nabór do projektu pn.: „Przeciwdziałanie marginalizacji oraz kompleksowe rozwiązywanie problemów w obszarze pomocy społecznej w powiecie cieszyńskim” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Cieszynie. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Działania skierowane są do osób niepełnosprawnych i młodzieży od 15 do 30 roku życia. Każdy uczestnik musi mieszkać na terenie powiatu cieszyńskiego, korzystać ze świadczeń pomocy społecznej (OPS, PCPR), a w przypadku osób niepełnosprawnych dodatkowo posiadać ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności i być w wieku aktywności zawodowej. Projekt zmierza przede wszystkim do aktywizacji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z różnych powodów.

W ramach projektu można brać udział w kursach i szkoleniach zawodowych, szkoleniach miękkich z zakresu doradztwa zawodowego i psychologii, wyjazdach i spotkaniach integracyjnych o charakterze sportowym i ekologicznym, imprezach kulturalnych i zdrowotnych. W tym roku z projektu skorzysta 45 osób (w tym 35 osób niepełnosprawnych). Kilka osób zakończy udział w projekcie 3 miesięcznym stażem u wybranego pracodawcy. Udział w projekcie nie zapewnia zatrudnienia ale podwyższa kwalifikacje w każdej dziedzinie życia zawodowego, dzięki czemu łatwiej znaleźć pracę.

Od grudnia 2013r. w ramach projektu na terenie powiatu cieszyńskiego trwa akcja „Bezpieczeństwo na drodze – chroń się - bądź widoczny”, która ma na celu propagowanie noszenia odblasków przez wszystkich użytkowników ruchu drogowego.

Nabór uczestników trwa do 31 stycznia 2014r.

 

nabór na 2014

2 stycznia rozpoczyna się nabór do naszego projektu, który jest skierowany do młodzieży w wieku 15-30 lat i osób niepełnosprawnych. Osoby chcące wziąć w nim udział muszą zamieszkiwać na terenie powiatu cieszyńskiego, korzystać ze świadczeń pomocy społecznej i być w wieku aktywności zawodowej. W przypadku osób niepełnosprawnych posiadać ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 16